Skip to the content.

Kalkulator PKL - API

API dostępne jest pod adresem: http://pzbs.pl/sedziowie/pkl/api.php i akceptuje parametry HTTP metod GET lub POST.

Parametry (standardowe)

Parametr Opis Wartości
type typ turnieju 1 = indywiduel, 2 = pary, 4 = teamy
contestants liczba uczestników liczba całkowita dodatnia
title_sum suma WK liczba nieujemna
tournament_rank ranga turnieju 0 = klubowy, 1 = okręgowy, 2 = regionalny, 3 = OTX, 4 = OTX*, 5 = OTX**, 6 = OTX***, 7 = OTX****, 101 = KMP, 102 = BridgeNET Lokalny
over39_boards liczba rozdań 0 = mniejsza niż 40, 1 = co najmniej 40

W standardowym trybie użycia API wszystkie powyższe parametry są obowiązkowe.

API przyjmuje również opcjonalne parametry:

Parametr Opis Wartości Wartość domyślna
players liczba zawodników liczba całkowita dodatnia contestants * type
version wersja regulaminu patrz poniżej '2'
boards liczba rozdań liczba całkowita nieujemna  

Paramter players służy do wyliczenia prawidłowego średniego WK dla turniejów teamów nieczteroosobowych. Jest on używany tylko do wyliczenia średniego WK, drugi składnik maksymalnej liczby PKL dla turnieju wciąż wyliczany jest zgodnie z pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego - jako contestants * type.

Parametr boards może przesłonić wartość parametru over39_boards, jest on poza tym obowiązkowy dla turniejów typu BridgeNET Lokalny (tournament_rank = 102).

Parametr version pozwala na określenie wersji Regulaminu Klasyfikacyjnego (lub regulaminów zawodów) według którego wyliczane są PKLe. Dozowolone wartości:

Wartością domyślną jest zawsze wartość odpowiadająca bieżącemu stanowi prawnemu.

Parametry (zaawansowane)

API akceptuje również parametry pozwalające ręcznie ustalić wagę turnieju, minimum PKL za pierwszej miejsce oraz parametry funkcji obliczającej PKL.

Wszystkie zaawansowane paramtery przekazywane są w zmiennej HTTP manual.

Parametr Opis Wartości Wartość domyślna
manual[min_points] minimum PKL za pierwszej miejsce liczba całkowita nieujemna wynika z rangi turnieju i liczby rozdań
manual[tournament_weight] waga turnieju liczba całkowita dodatnia wynika z rangi turnieju i liczby rozdań
manual[players_coefficient] współczynnik zawodników liczba nieujemna 0.05
manual[points_cutoffs] parametry liniowych odcinków obniżki PKL tablica par liczb z przedziału [0.0; 1.0] [[0.0, 1.0], [0.02, 0.9], [0.2, 0.2], [0.5, 0.0]]

W parametrze manual[points_cutoffs] poprzedniki każdej pary (odsetek najwyższych miejsc) tworzą ciąg rosnący, następniki (odsetek maksymalnej liczby PKL) tworzą ciąg nierosnący.

W przypadku podania parametru manual[min_points], parametry title_sum, tournament_rank i over39_boards przestają być wymagane.

W przypadku podania parametru manual[tournament_weight], parametry tournament_rank i over39_boards przestają być wymagane.

Dla turniejów o randze KMP wszystkie parametry manual i parametr over39_boards są ignorowane (ale API wciąż wymaga podania parametru over39_boards).

Dla turniejów w randze BridgeNET Lokalny parametry manual są ignorowane.

Przykładowe zapytania do API

POST /sedziowie/pkl/api.php HTTP/1.1
Host: pzbs.pl
Content-Length: 350
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

type=2&contestants=125&title_sum=1230&tournament_rank=3&over39_boards=0&manual[players_coefficient]=0.05&manual[min_points]=0&manual[tournament_weight]=5&manual[points_cutoffs][0][0]=0.02&manual[points_cutoffs][0][1]=0.9&manual[points_cutoffs][1][0]=0.2&manual[points_cutoffs][1][1]=0.2&manual[points_cutoffs][2][0]=0.5&manual[points_cutoffs][2][1]=0
GET /sedziowie/pkl/api.php?type=2&contestants=125&title_sum=1230&tournament_rank=3&over39_boards=0&manual[players_coefficient]=0.05&manual[min_points]=0&manual[tournament_weight]=5&manual[points_cutoffs][0][0]=0.02&manual[points_cutoffs][0][1]=0.9&manual[points_cutoffs][1][0]=0.2&manual[points_cutoffs][1][1]=0.2&manual[points_cutoffs][2][0]=0.5&manual[points_cutoffs][2][1]=0 HTTP/1.1
Host: pzbs.pl

Oba zapytania są równoważne.

Format odpowiedzi

API zwraca odpowiedź sformatowaną jako JSON.

Zwracany jest pojedynczy obiekt. Element points jest słownikiem indeksowanym kolejnymi liczbami naturalnymi i podaje liczby PKL za kolejne miejsca, a element sum to suma PKL w turnieju (w turnieju teamów - przy założeniu czterosobowych teamów).

Prawidłowa odpowiedź zwaracana jest z kodem HTTP 200 (OK). W przypadku błędów parametrów wejściowych, treść błędu zwracana jest łańcuchem tekstowym, a odpowiedź HTTP ma ustawiony kod 400 (Bad Request). W przypadku błędu serwera zwracany jest kod HTTP 500 (Internal Server Error).

Przykładowa odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 939

{"sum":1626,"points":{"1":38,"2":37,"3":35,"4":34,"5":33,"6":32,"7":31,"8":29,"9":28,"10":27,"11":26,"12":25,"13":23,"14":22,"15":21,"16":20,"17":19,"18":18,"19":16,"20":15,"21":14,"22":13,"23":12,"24":10,"25":9,"26":8,"27":8,"28":8,"29":7,"30":7,"31":7,"32":7,"33":7,"34":6,"35":6,"36":6,"37":6,"38":6,"39":5,"40":5,"41":5,"42":5,"43":5,"44":4,"45":4,"46":4,"47":4,"48":4,"49":3,"50":3,"51":3,"52":3,"53":3,"54":2,"55":2,"56":2,"57":2,"58":2,"59":1,"60":1,"61":1,"62":1,"63":1,"64":1,"65":1,"66":1,"67":1,"68":1,"69":1,"70":1,"71":1,"72":1,"73":1,"74":1,"75":1,"76":1,"77":1,"78":1,"79":1,"80":1,"81":1,"82":1,"83":1,"84":1,"85":1,"86":1,"87":1,"88":1,"89":1,"90":1,"91":1,"92":1,"93":1,"94":1,"95":1,"96":1,"97":1,"98":1,"99":1,"100":1,"101":1,"102":1,"103":1,"104":1,"105":1,"106":1,"107":1,"108":1,"109":1,"110":1,"111":1,"112":1,"113":1,"114":1,"115":1,"116":1,"117":1,"118":1,"119":1,"120":1,"121":1,"122":1,"123":1,"124":1,"125":1}}